De fleste narkomane har psykiske lidelser

De fleste rusmisbrukere trenger psykiatrisk behandling.Det viser materiale som to forskere fra Hamar sitter på.

— Det viste seg at de fleste rusmisbrukerne vi intervjuet hadde eller hadde hatt en psykisk lidelse.

Det var faktisk sjelden vi støtte på noen som ikke hadde en lidelse, sier forsker og sosiolog Kjell Bakken til Bergens Tidende.

Sammen med forsker Anne Landheim ved Østnorsk Kompetansesenter i Rusproblematikk ved Sanderud Sykehus har Kjell Bakken kartlagt psykiske lidelser blant 300 rusmisbrukere.

Arbeidet har pågått i over fire år, og resultatet vil bli offentliggjort i et internasjonalt tidsskrift i år 2002.

— Jeg kan foreløpig ikke gå ut med noen tall, men undersøkelsen viser at svært mange rusmisbrukere sliter med angst og depresjoner.

Gjennom intervjuer har forskerne forsøkt å finne eventuelle sammenhenger mellom rusmisbruk og de psykisk lidelsene.

— For et flertall av personene kom symptomene på psykisk lidelse før de begynte med rusmidler, sier Bakken

Dette poenget er essensielt når man skal behandle psykiatriske pasienter med rusproblemer. I fagmiljøet har man i flere år drøftet hva som kommer først, rusmisbruket eller den psykiske lidelsen.

Ifølge Bakkens forskning kommer ikke de psykiske lidelsene som et resultat av rusmisbruket.

Bakken mener at både rusomsorgen og psykiatrien må ta hensyn til dette når rusmisbrukere skal behandles.