Svensk TV2 meldte at EU nekter Sverige å innføre fiskestopp. For å hindre total utryddelse av fisken ville Sverige innføre fiskestopp fra 1. mars. For torsk må det nå betales 500 til 600 kroner pr. kilo i Sverige siden torsken er blitt utfisket og derfor allerede er blitt en sjeldenhet. For å få bli med i EU måtte Sverige la en rekke EU-land få slippe til i sine fiskevann.

Og for å hindre total utryddelse av fisken, hadde Sverige altså nå bestemt fiskestopp fra 1. mars ifølge de svenske tv-nyhetene. At det i EU fiskes så lenge det er fisk ser vi også fra tidligere. Det er ikke for ingenting at det heter svart EU-hav og nesten hele den spanske fiskeflåten er nå i opplag etter rovfiskingen. Og nå er altså torsken også i Sverige blitt en sjeldenhet, og er i ferd med å bli fullstendig utryddet. Av dette ser vi at det var riktig av Høyres Inge Lønning å kunngjøre på NRK Dagsrevyen at nordmenn ikke forstår seg på verdier. På tross av det rovfisket EU bedriver vil nordmennene slippe EU til i norske fiskefarvann. Men islendingene forstår tydeligvis bedre ut fra ovenfor refererte EU-motstand på Island. De forstår å beskytte den verdifulle fisken mot utfisking.

Den skrøpelige utdanningen som folk har fått i Norge, den ser vi på at nordmenn ikke forstår bedre enn at de vil slippe EU til i norske fiskefarvann. Det må opplagt sosialdemokratene ta en stor del av skylden for.

Jagland sa at det bør bevilges 3 milliarder til utdannelse av folk, men det ble bare med snakket.

IVAR KRISTIANSEN