Problem oppstår imidlertid når syklister også må benytte disse enten fordi det ikke finnes alternativ eller fordi alternativene er store omveier.

Bilister forventer ikke å møte på syklister i rundkjøringer — bilistene er ofte uoppmerksomme - har nok med å tenke på seg selv og sikkert også ganske irriterte på syklistene i veibanen.

Egen erfaring har gjort meg meget årvåken i rundkjøringer og jeg tør ikke stole på at biler på vei inn og ut av rundkjøringen tar hensyn til at der befinner seg en syklist i fart.

Syklistenes Landsforbund er opptatt av å få utbygget veinettet vårt slik at det er attraktivt, trygt og sikkert og bruke sykkel som transportmiddel.

Rundkjøringer er en felle for syklister.

Planleggerne på Vegkontoret bør ta seg en sykkeltur rundt i Bergen og teste ut de trafikkløsningene de utarbeider.

Sykkel som fremkomstmiddel er miljøvennlig, gir god mosjon og er ideelt som transportmiddel - Forholdene bør legges tilrette for syklister slik at disse kan få tryggere traseer i trafikken.

ÅSE SIMONSEN

LEDER, SLF I HORDALAND