— Vi kan ikke gå inn for en plassering som vil ødelegge helsen til naboene, sier Grete Monsen, leder i Bønes og Kråkenes Nærmiljøutvalg.

I morgen skal byrådet ta stilling til byggingen av en rullebrettbane på Kråkenes. Byråd for helse og sosial, Helen Nordeide Fløisand, er positiv, på tross av at hennes egne fagfolk konkluderer med at støyen fra banen vil være helseskadelig. I går ble konklusjonen fra Miljørettet helsevern ettersendt fra byrådens avdeling. Denne var ikke med i den opprinnelige innstillingen.

Forkjemperne har snudd

Striden om rullebrettbanen på Kråkenes har stått mellom beboere rundt banen og Nærmiljøutvalget, som ønsker å gi et tilbud til barn og unge.

Det vil si, slik var det tidligere. Nærmiljøutvalget har imidlertid lest støyrapporten nøyere og havnet på samme standpunkt som både naboer og miljørettet helsevern: Støyen fra rullebrettbanen gjør det uforsvarlig å bygge den akkurat der.

— Hvilke andre muligheter ser du for å plassere banen?

— Alternativet som har vært funnet i Bønesparken finner jeg lite aktuelt. Dette skal være en bane både for Kråkenes og Bønes. Plassert på Bønestoppen må de yngste kjøres eller fraktes med buss. Da blir det ikke mye av et nærmiljøanlegg.

Inn på teppet

Forhistorien til parken på Kråkenestoppen tilsier dessuten at Tomteselskapet har en moralsk plikt til å finne en egnet tomt, mener Grete Monsen. Opprinnelig skulle lekeparken ligge skjermet til tvers over veien fra Bønes skole. På Kråkenestoppen skulle det komme butikk. Men Tomteselskapet fant Kråkenestoppen lite egnet til butikk og satset på et makeskifte.

— Da ble vi innkalt til Tomte-Larssen (tidligere direktør Erik J. Larssen i Bergen Tomteselskap) og minnet om at Nærmiljøutvalget disponerte en kommunal tomt til brakken vår. Om vi ønsket den i fred. burde vi ikke protestere mot makeskiftet, forteller Grete Monsen.

Larsen bekrefter overfor BT at det var et møte, men han kan ikke huske at noen hadde motforestillinger mot dette makeskiftet.

Nå ligger butikken der, mens nærmiljøparken ennå ikke er komplett: Rullebrettbanen mangler. Til Grete Monsens fortvilelse:

— Butikken kunne vi klart oss uten. Vi sulter ikke på Bønes, men ungene våre kjeder seg.

Vanskelig plassering

Salgssjef Rune Knudtsen hos Bergen Tomteselskap mener det blir vanskelig å finne en ny sentral rullebrett-tomt:

— Ingenting er umulig, men her må vi ta på oss detektivhatten. På Bønes er det tett, mens rullebrettbanen krever svære avstander, sier Knudtsen til Bergens Tidende.