Ester Sørland, Bergen

En situasjon som tar flere menneskeliv enn trafikken i Norge.

I begynnelsen av 70-årene ble jeg rammet av tobakksallergi. Jeg tok opp kampen og fikk tittelen «fanatiker». I dag er det en stor glede å oppleve at tobakkens skadevirkninger på passive røykere ikke var en overdrivelse fra min side. Tvert imot.

Kjære forfulgte røyker. Ingen kan nekte deg å skade deg selv. Men du har ingen rett til å skade andre. Barn i «røykerhjem» og i mors mage stiller svakt.

La det bli en virkelighet at sykehusene våre er røykfrie. Pasienter som røyker og fortsetter røykingen, må stilles på valg når det gjelder behandling. Røykfrie soner på spisestedene har null verdi. Tobakksrøyken fyller hele rommet. Takk til BT som tok røykeforbudet opp i søndagens avis 1. desember. Alle har rett til frisk luft. Også gruppen ikke-røykere som har spisesteder som sin arbeidsplass. Røykfrie spisesteder vil vinne kampen om gjestene (kundene). Kom i gang snarest!