Av Ragnhild Øverland Arnesen,

informasjonsavdelingen Bergen kommune

Kvalitetskravene ble vedtatt av byrådet i april, og tilbudsforespørsel offentliggjort i mai. Tilbudene blir nå gjennomgått og befaringer foretatt. Avtalene inngås i september. Bergen kommune vil deretter ikke benytte midlertidige botilbud uten kvalitetsavtaler, så sant det er kapasitet til å dekke behovet.

I oppslaget blir det også opplyst at døgnprisen i Frelsesarmeens bo— og omsorgssenter i Bakkegaten er 665 kroner pr. døgn. Etter grunnfinansiering fra kommunen og siste prisregulering er den reelle prisen 1071 pr. døgn. Dette tilbudet skal benyttes, men det er sentralt at det brukes til de rette brukerne og at disse får hjelp til å få en varig bolig. I denne sammenheng er det merkverdig å beskrive det som et problem at beboere i Bakkegaten flytter videre til Botreningssenteret. Her får rusavhengige personer tilbud om egen leilighet med leiekontrakt og individuelt tilpassede oppfølgingstjenester.