OLAV GARVIK olav.garvik@bt.no

Dersom Røsjorde får Fremskrittspartiet med seg, er Kinsarvik så godt som sikret det statlige registeret som vil gi opptil et par hundre nye arbeidsplasser.

Frp sitter sammen med KrF med nøkkelen. Stortingsgruppene i begge partier har møte i ettermiddag og skal etter planen avgjøre om de vil følge regjeringens opplegg.

Høyre og Senterpartiet er bestemt på å gi Kinsarvik sjansen. Venstre er på visse betingelser enig.

Justisminister Hanne Harlem går inn for å legge tinglysingsoppgavene til Statens kartverks distriktskontorer i hvert fylke.

Også stortingskandidat for Frp, Arne Sortevik, ivrer for at Kinsarvik skal vinne frem med sitt ønsker. Han begrunner det slik overfor Bergens Tidende:

– Det er meget viktig at Hardangerregionen nå får denne sjansen, med alle de arbeidsplasser det innebærer.

I det moderne datasamfunnet er det ikke noe hinder for å legge et slikt register til distrikts-Norge, sier han.