Det sies at han plasserer skyld hos kvinnene, mens det er hos mennene den hører hjemme. Det er tydelig at Lisbeth Mosaker ved Krisesenteret ikke helt følger med, eller for å si det på en annen måte, hun lytter bare med ett øre.

Jeg sier ikke at det hovedsakelig er kvinnen som tar feil, men det jeg med dette innlegg vil ha frem er at mange menn blir så til de grader provosert av sine kvinner (ektefeller) at det før eller siden sprekker for mannen og så skjer det som ikke skal skje, mannen slår, helt ukontrollert.

Kvinnen ringer da Krisesenteret eller politiet, og hvem blir tatt? Jo, mannen, det var jo han som slo. Grunnen til at mannen slo, kommer ikke så ofte rettferdig frem. Kvinnen kan i lengre tid ha «eglet» mannen på seg, i form av å eksponere seg selv overfor andre menn, da hun vet at dette som oftest vil gjøre mannen sint.

Hun driver et farlig spill, da hun bør vite at en mann også setter grenser. Og en dag smeller det. Det blir forsoning, kanskje? Ingen gjør noe med det. Og så skjer det igjen, mannen slår. Det blir kanskje politi, krisesenter eller familieopprør.

Mange mener mye, men mannen sitter som oftest igjen med skylden. Mye kunne vært skrevet, etter et langt liv i ekteskapelige forhold uten vold, men med mange venner som ikke har klart å styre seg. Og dette gjelder både kvinner og menn. Er kvinner så naive og «dumme» at de ikke tør å stå frem og på ta seg skyld?

Når Krisesenteret sier at lensmannen sår salt i åpne sår, at kvinner som blir slått automatisk tar på seg skyld. De blir fortalt at det er deres feil at mannen slår, og de tror på det. Snakker ikke kvinner sant? Må de overbevises om at det ikke er deres feil?

La meg ikke bli hengt ut som kvinnehater etter dette innlegget, men etter flere år i juryen for lagmannsretten, vil jeg si som et gammelt ordtak sier: «en sak har alltid to sider». Så lytt til kvinnen, ja. Men ikke glem at en mann også har følelser. I denne saken er det ikke forferdelig uheldig og beklagelig med utspillene fra lensmannen. Tvert imot så trenger vi mer åpenhet omkring temaet, og jeg oppfordrer derfor Krisesenteret til også å lytte til mannen, eller hva?

Og til dere kvinner; anmeld forholdene og hold dere til sannheten.

H.A.E., Bergen