Også toalettet er inne på den knøttlille cellen. Soningskøer på over 1500 er bakgrunnen for ordningen med denne celle-dubleringen, som Forbundet tidligere har gått sterkt imot.

Nå kan det bli enda flere doble celler i norske fengsler. Fengselsstyrets leder, ekspedisjonssjef Erik Lund Isaksen, ønsker ytterligere utvidelse av ordningen for at ungdomsbandene skal spesialbehandles i strafferettssystemet. Det betyr ifølge Isaksen at det skal ryddes plass til dem i fengslene.

Godkjent av departementet

Justisdepartementet har akseptert ordningen med dublering av innsatte på cellene. Forutsetningen fra departementets side er at dublering i hvert enkelt tilfelle skal være forsvarlig.

Nå har forbundet tatt den helsemessige siden av saken opp med Statens Helsetilsyn. Forbundet viser i brevet til Helsetilsynet at helsevesenet har vært holdt helt utenfor, og at det kun er fengselets administrasjon som vurderer forsvarligheten med dublering på små celler.

«Helt uholdbart»

NFF skriver i brevet til Helsetilsynet at den voksende soningskøen, i dag på over 1500 dommer, kan føre til at dublering vil vise seg å bli en ganske permanent ordning.

— Dette er helt uholdbart. Dublering er uheldig ut fra flere forhold. De innsatte som plasseres sammen på én celle fratas muligheten/retten til privatliv. En slik soningsform er unødig belastende, sier forbundsleder Roar Øvrebø til Bergens Tidende.

Nå vil han ha helsedirektørens vurdering om det helsemessig er forsvarlig, først og fremst med tanke på de innsattes psykiske helse.

I Helsetilsynet får Bergens Tidende opplyst at brevet fra Fengselsforbundet er gitt høy prioritet. Det betyr at saken vil bli behandlet innen tre uker.