• Det var nok temmelig tilfeldig at jeg havnet i Bergen. Men jeg er blitt veldig glad i byen. Her har jeg hatt fantastiske år som prest.

Dette sier sokneprest MICHEL BECKERS i en samtale med Bergens Tidende.

I to perioder på til sammen 20 år har nederlandsk fødte Beckers vært prest i den katolske St. Paul menighet i Bergen sentrum. I morgen, søndag 2. desember, fyller han 60 år.

Siden den runde dagen faller på en søndag, har han tenkt å feire den med familiegudstjeneste og kirkekaffe sammen med sin fargerike menighet.

Morgendagens 60 årsjubilant fremstår som en romslig og jovial, men samtidig avholdt prest.

Han ønsker at kirken må fokusere sterkere på det å være menneske fremfor å legge ensidig vekt på kirkejus og læresetninger. Og han håper at sølibatets dager snart er talte i den romersk katolske kirken.

Menighet i vekst

Men først og fremst leder Beckers en menighet han er blitt svært glad i. Innvandring og nye grupper av bergensere med ulike hudfarger har skapt en enestående vekst i St. Paul menighet, som nå teller 4500 medlemmer. Over 60 prosent av dem har utenlandsk bakgrunn. Men nå tror han innvandringen og dermed veksten vil avta.

— Jo, dette er en fantastisk menighet med stor kontaktflate. Her kom jeg inn et miljø som ga meg mye med et spirende ungdomsarbeid vi kunne utvikle i Krypten under selve kirkerommet, Seletun-bevegelsen, tilstrømningen av polske, vietnamesiske, filippinske, latinamerikanske og mange andre innvandrergrupper og ikke minst St. Paul skole. Alt dette har gjort sitt til at vi har fått et oversiktlig og helhetlig menighetsmiljø av mennesker som er glade i kirken sin. For meg har det vært utfordrende å kunne bidra til å integrere alt dette i ett fellesskap, sier han.

Menneske i kirken

Som 60-åring er Beckers mer enn noen gang opptatt av å menneskets plass i kirken.

— Jeg brenner for at vi virkelig kan få være mennesker i kirken. I inkarnasjonen ble jo Gud selv menneske. Men i dag har vi dessverre fått en litt for stram kirke som er altfor opptatt av kirkerett og den rette tro, mens den ofte glemmer å forkynne den barmhjertige Gud. Den katolske kirke er veldig flink med røkelse og liturgi. Men i gudstjenestelivet har vi ikke alltid lagt nok vekt på det medmenneskelige, diakonale og behovet for å kjenne seg hjemme der.

— Også i Den norske kirke er det behov for mer synliggjøring av Guds kjærlighet og litt mindre vekt på det verbale. Kirken må bli flinkere til å forkynne troen på mennesket fremfor å ekskludere grupper, eksempelvis de homofile. Den må vise at den har tro på menneskene, reiser dem opp, tilgir og oppmuntrer dem til å være mennesker som synliggjør gudstroen.

Latin-Amerika

Beckers forteller at han lærte mye om menneskets plass i kirken under sin studietid i Latin-Amerika da han i sin tid hadde permisjon fra menigheten i Bergen.

— I Latin-Amerika møtte jeg en kirke preget av frigjørings-spiritualitet, der folk utviklet kirken slik de hadde behov for den for å kunne leve et menneskeverdig liv, selv om det ikke alltid var etter reglene. Jeg tror ikke menneskene først og fremst trenger mer teologi, men oppmuntring, hjelp og spiritualitet til å kunne leve, sier han.

Opphev sølibatet

— Har du noen gang angret på at du valgte et liv i sølibat?

— Jeg føler meg privilegert som har fått det livet jeg har levd. I perioder har jeg nok savnet familieliv. Men jeg har hatt et rikt liv både som menneske og prest. Selv om jeg selv ikke får oppleve det, håper jeg likevel at den katolske kirke raskt opphever sølibatet. Ja. Jeg regner med at det vil skje.

Michel Beckers er født som en av 12 søsken i en katolsk familie i Maastricht i Nederland. Han ble ordinert til katolsk prest i hjembyen i 1968, og har siden hatt sin prestegjerning i Bergen, Stavanger, Drammen og Oslo. Han har også engasjert seg sterkt i økumenisk arbeid og kontakt med andre kirkesamfunn både lokalt i Bergen og nasjonalt.

For tiden deltar han i Norges kristne råds prosjekt for å utvikle samarbeid og fred i Sudan.

JUBILANT: Morgendagens jubilant i St. Paul menighet vil gi mennesket større plass i kirken.
FOTO: KNUT STRAND