Den ekstraordinære generalforsamlingen i Kværner ble en tam forestilling. Krigen var avgjort på forhånd og seierherren Kjell Inge Røkke kunne innsette sine menn i styret.

Røkke ble minnet om at han så sent som onsdag framholdt at styret bør gjenspeile aksjonærstrukturen. Listen som nå ble lagt fram for aksjonærforsamlingen kom fra Aker Maritime. Kritikken fikk Røkke til å reagere kraftig.

— Den som er frekk nok til å påstå at Yngve Hågensen og Tore Tønne ikke har integritet bør skamme seg, fyrte han av.

De to navnene var de mest overraskende i Aker Maritimes forslag til styre.

Ellers gikk mye av kritikken på om Røkke ville ivareta småaksjonærenes interesser. ýKan du garantere at du ikke vil tvangsinnløse oss i overskuelig framtid, ble han spurt. Det kunne Røkke.

Han var kveldens hovedperson der han satt på første rekke, omgitt av kjente navn fra finansmiljøet. Stemningen var preget av en viss resignasjon, blandet med lettelse. Hele 77 prosent av aksjene var representert, så det kunne blitt en interessant forestilling hvis det var kommet til kampvotering om den opprinnelige planen, den som styreformann Harald Arnkværn kalte "hovedsporet" så sent som tirsdag kveld.

Nå gikk det ikke slik. Store deler av dagsorden måtte derfor annulleres. En Arnkværn fritatt for press kunne ta fram en tørr humor:

— Som dere alle vet, i hvert fall er det rimelig klart for undertegnede, er forslaget ikke aktuelt.

(NTB)

KVÆRNERS STERKE MANN: Kjell Inge Røkke sitter nå med tømmene i Kværner