Fakta er at de som når pensjonsalder, får tilbakebetalt sin livslange pensjonsinnbetaling over skatteseddelen minus skatt. Staten tar pensjonsinnbetalingen til dem som dør før. For ektefeller/samboere reduseres pensjonen med et tyveri fra statens side på årlig ca. 30.000 kroner (½G) — den såkalte samordningen.

Så pensjonen er ikke lønn, men en regulert tilbakebetaling minus skatt og for ektefeller/samboere redusert med 30.000 kroner.

OLAV LUNDESTAD, BYDELSSTYREMEDLEM I ÅSANE FOR FRP