De fleste saklige argumentene er for lengst belyst gjennom den meningsutveksling som har vært i ulike publikasjoner. Nå får de politiske myndigheter forestå saksbehandling og ta avgjørelse i saken.

Nestformann i Løv-Ham, Svein Øvrebø, har imidlertid meldt seg på i debatten med en replikk i BT den 4.1.01. Han omtaler et tidligere debattinnlegg av leder i Idrettslaget Frøya, som var et svar på lederen i Idrettsrådets etterlysing av reaksjoner fra idretten på utbyggingssaken. Øvrebø må selvsagt få mene hva han vil om dette debattinnlegget, men det er grunn å påtale at han gjør seg skyldig i å rette et rent personangrep på Frøya-lederen. Dermed har Øvrebø for fullt ført de usaklige argumentene inn i debatten.

Jeg reagerer negativt på dette, fordi dette verken tjener debatten eller Løv-Hams sak. Øvrebø har i replikken påberopt seg et for meg ukjent ordtak. Han syntes selv ikke å etterleve fotballens grunnleggende forbud mot å ta «mannen i stedet for ballen». Pga. overtredelsens grove karakter, mener jeg at Øvrebø fortjener «rødt kort» og utvisning av diskusjonen.

Det bør imidlertid ikke være noen «lagstraff» for Løv-Ham. De avgjørende myndigheter må vurdere Løv-Hams argumenter og interesser i saken på en seriøs måte. Men det samme må gjelde for argumentene og interessene til motstanderne av bygging av idrettsanlegg i Krohnegården. Slik den kommunale saksbehandling har vært hittil kan det være grunn til bekymring for politikernes håndtering av saken. Fokus videre i saken bør derfor være rettet mot kvaliteten i den politiske avgjørelsesprosess.

SVEIN ÅGE EILERTSEN