— Vi har sikret oss en god del spor, men ønskeri tillegg tips fra alle som har observert biler eller folk i området, sier lensmannsbetjent Stein Erik Eriksen ved Bømlo lensmannskontor. Innbruddet må ha skjedd etter klokken 22.00 torsdag kveld, og politiet regner det som sannsynlig at flere personer og minst en bil har vært involvert. Deler av barnehagen måtte sperres av mens åstedsundersøkelsene pågikk. Likevel ble ungene tatt i mot, som vanlig, selv om det sikkert ble en svært spesiell dag for de vesle podene. - Vi skal gjøre alt vi kan for å oppklare saken, sier lensmannsbetjent Eriksen til Bergens Tidendes nettutgave.