6. september 2001 ble Per Kristensens da 12 år gamle sønn tvangshentet av politi og barnevernet fra sitt hjem på Halsnøy i Kvinnherad. Bakgrunnen var en avgjørelse fra Høyesterett om at gutten skulle tilbakeføres til sin mor i Danmark, selv om gutten selv ikke ville reise.

Kristensen videofilmet hele hentingen, og filmen vakte sterke reaksjoner da den ble vist på TV 2. Han leverte siden inn anmeldelse mot politiet for maktmisbruk under hentingen. Anmeldelsen ble etterforsket av SEFO og henlagt av statsadvokaten som intet straffbart forhold. Den avgjørelsen nektet Kristensen å godta, og påkjærte.

Nå har også Riksadvokaten henlagt anmeldelsen og dermed satt en foreløpig sluttstrek for saken. Dermed slår han fast at lensmannsbetjentene ikke gjorde noe kritikkverdig under tvangshentingen.

Førstestatsadvokat Walter Wangberg ble underrettet denne uken, og er lettet over utfallet.

— Det er godt å se at Riksadvokaten er kommet til samme slutning, sier han.

Han medgir at saken er svært spesiell, men avviser at den var spesielt vanskelig å avgjøre.

Barnefar Per Kristensen sier han ikke er overrasket.

— Vi har et rettssystem som maksimalt kommer med litt kritikk av sine egne før saken blir ryddet vekk fra bordet. Jeg har uansett min mening om måten de gjorde det på, sier Kristensen til BT.

Bakgrunnen for den dramatiske politiaksjonen er en foreldrefeide, som har versert for norske domstoler i årevis.

Henleggelsen er den siste i en lang rekke tilbakeslag som Kristensen har opplevd i barnefordelingsstriden. En annen anmeldelse av barnevernet ble også henlagt, og han er dessuten dømt til ubetinget fengsel for å ha holdt barna sine tilbake i Norge, men har søkt benådning av hensyn til at den eldste sønnen nå bor hos ham etter sitt eget ønske.

Han vurderer nå å søke hjelp andre steder enn i det norske rettssystemet.

— Jeg har sendt saken til Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, og jeg kommer også til å kontakte stortingspolitikerne i kontroll- og konstitusjonskomiteen, forteller tobarnsfaren.

Håpet hans er at all oppmerksomheten rundt saken kan gjøre at politi og barnevernet endrer fremgangsmåte i barnefordelingssaker.

— Jeg anser saken som vunnet på barnets vegne hvis det kan resultere i at andre barn aldri blir hentet på en slik måte igjen, sier Kristensen.