Brødrene Geir og Dag Sælevik har saksøkt deres mor og to søstre. De krever millionerstatning for utgiftene de har hatt som følge av en årelang eiendomstvist og uriktige sex— og voldsanmeldelser.

For Geir Sæleviks del, er søksmålet ment å dekke utgifter som han eventuelt ikke får dekket inn gjennom erstatningssaken han har gående mot påtalemyndigheten. Den saken ligger nå til behandling i Gulating lagmannsrett. Derfor ba brødrene om at erstatningssaken mot familien ble utsatt til det foreligger en rettskraftig dom.

Frivillig tap

Sunnhordland tingrett nektet å bøye av. Rettssaken startet mandag som planlagt, og utviklet seg til den reneste farse.

— Vi hadde valget mellom å kjøre saken fullstendig uten beviser, eller bare å gå. Det siste ville ført til uteblivelsesdom. Derfor leste jeg i stedet bare opp stevningen og frafalt alle vitnene, forteller advokat Arvid Sjødin, som tirsdag ble truet med rettergangsbot for sin opptreden i retten.

Dermed vil Sælevik-brødrene etter alle solemerker tape saken - uten at det bekymrer dem nevneverdig.

— Mine klienter har bedt meg anke saken på grunn av saksbehandlingsfeil. Det er allerede levert inn kjæremål på rettens habilitet. Håpet vårt er å få saken opp på ny i tingretten, men da et helt annet sted enn på Stord, sier Sjødin.

- Inhabil sorenskriver

Årsaken til at de vil ha saken bort fra Sunnhordland tingrett, er at Sælevik-brødrene mener sorenskriver Knut Gramstad er inhabil i saken, fordi han i sin advokatkarriere delte kontor med motpartens sakfører, advokat Haldor Tveit.

Sorenskriveren avsa selv kjennelse nylig om at han var habil i saken. Advokat Haldor Tveit ønsker ikke å kommentere inhabilitetsinnsigelsen.

— Det er en problemstilling som retten får ta stilling til, sier Tveit.