Jeg vil innledningsvis forsøke å rydde opp i en del uklarheter og kanskje også misforståelser.

debatt

Av Trond Berg

Jeg ønsker å gå rett på sak å gjøre det helt klart og tydelig en gang for alle at mitt mål og ønske er ikke bare at det skal bli vekkelse i Nepal, men jeg ønsker av hele mitt hjerte å være delaktig i en vekkelse over hele verden!

Hele kristenhetens mål har til alle tider hvert at evangeliet, de gode nyheter om riket, skal forkynnes for alle folkeslag, og så skal enden komme. Dette er ingen ny sannhet!

Jeg vil også gjøre det helt klart at det ikke er ulovlig å forkynne de gode nyhetene for hinduer i Nepal.

Jeg har understreket det før, og om nødvendig gjør jeg det gjerne igjen, at evangeliet aldri er blitt forkynt med tvang eller med økonomiske virkemidler som jeg er blitt anklaget for!

Jeg er ikke ute etter å forsvare meg selv for å ha deltatt og forkynt Guds ord i Nepals menigheter, for det er nemlig ikke ulovlig i Nepal! Tro det eller ei.

Jeg kan heller ikke hjelpe for at hinduer, muslimer og buddhister kommer til møtene og søker forbønn og frelse!

Jeg understreker igjen. De kommer av egen fri vilje og blir satt fri fra religionens forbannelse som holder mennesker nede i trelldom, fattigdom og død.

Det er heller ikke forbudt ved noen nepalsk lov å forandre mening om sin tro fra religion til Jesus! Dette er ingen kriminell handling!

Jeg er blitt anklaget for å tilby hinduer 5000 kroner i måneden for å bli misjonærer for den kristne lære! For meg er dette dumt, ubibelsk og absurd. Dessuten, er jeg ikke mangemillionær.

Det er mot disse anklagene jeg forsvarer meg, og jeg vil også påpeke at det ikke er bare meg, men mange andre kristne organisasjoner som plages av liknende anklager.

Jeg vil også nevne at det i Nepal er nesten ti prosent kristne som tross demokrati og menneskerettigheter har måttet lide mye forfølgelse, fengsel og tortur. Mange kristne i Nepal er også blitt drept for den Jesus de tror på, men det snakkes det ikke så høyt om! Det er på tide at noen gjør!

Dersom noen hjemme i Norge ikke tror på ytringsfrihet, demokrati og menneskerettigheter, burde de heller ikke ytre sine meninger i avisen! Så var det sagt!

Jeg vil på ny understreke og gjøre det klart og tydelige. Alle mennesker har rett til å få høre evangeliet som betyr: De gode nyheter om Guds evige kjærlighet og forsoning.

Dersom mennesker ikke ønsker å høre eller å ta imot dette budskapet, er det heller ingen som har rett til å tvinge det på dem!

Men for dem som tror og handler på dette livsforvandlende budskapet, er det en Guds kraft til frelse, og Gud vil vise sin enorme kjærlighet til dem, forsone dem med seg og inngå en evig pakt med dem!

Jeg er helt enig med Odd Lohne når han sier at man må selv stå til ansvar når man gjør dumme valg!

Det er nettopp derfor jeg og min familie har valgt å gå Guds vei med livene våre, og det er en fryd og en glede å leve i og å høste fruktene av vårt valgs konsekvenser.

Jeg er glad for at du Odd Lohne brakte dette på bane. Livene våre består av en rekke valg, som alle er med på å avgjøre vår fremtid! Det er nettopp derfor det er viktig å ta det rette valget som leder fra forbannelse til velsignelse. Jesus er et slikt valg.

Jeg synes også at det er fint at Elin Greve har forståelse og medfølelse for mine barn! Det har nemlig jeg også, mer enn noen kanskje aner, men jeg kjenner også Guds medfølelse og medynk for alle de Guds barn som lever i sykdom, fattigdom og forbannelse og som også er på vei mot en evig fortapelse.

Jeg kjenner også Guds medfølelse for den mannen som har brakt meg og min familie inn i denne situasjonen, og som kommer med falske anklager og fabrikkerte bevis mot meg.

Han pisker meg ikke, han presset ingen tornekrone ned på mitt hodet, han korsfestet meg heller ikke! Det måtte Jesus gå igjennom. Likevel sa Jesus: «Fader tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.»

Den mannen er verdifull for Gud, derfor er han også verdifull for meg.

Alle mennesker er skapt for en vidunderlig hensikt og er verdifull for Gud.

Gjennom Jesus er de også tilgitt for alt som de har gjort!

Kanskje en del av dere som leser dette er uenig i – eller har imot det budskapet som jeg forkynner.

Det gjør meg ingenting om noen forkaster eller fordømmer meg for mine synspunkter og tro, men jeg vil be dere om en ting! Forkast ikke Jesus. Han er der for deg! Han fordømmer ikke deg, han forkaster ikke deg, men han elsker deg og vil være din venn.

Han bryr seg om deg, og om din situasjon. Han ønsker å opprette hele deg, ånd, kropp og sjel. Han vil hjelpe deg og løfte deg opp.

Jeg vet at jeg ikke er perfekt. Jeg har feil og mangler, men jeg vet også at jeg er akseptert av Gud, og Gud har tatt meg inn til sitt hjerte som en far gjør med sine barn.

Han elsket meg mens jeg enda var full av synd, fornedring og mindreverdighet.

Jeg håper at dere som leser dette forstår at det eneste som virkelig betyr noe, er Guds kjærlighet! Det er ikke tro eller læresetninger vi preker ned over hodene på mennesker, men det er Guds kjærlighet vi formidler til en verden som så sårt spør etter den og strekker seg ut for å få tak i den.

Vi må ikke nekte mennesker mulighetene til å få tak i den kjærligheten og det håpet som finnes i Jesus.

Gud velsigne deg.