Ekspeditøren som skal ha sagt de krenkende ordene blir ikke spurt om situasjonen. At han er en kjent antirasist og at han er svært populær hos de mange innvandrerne som handler i butikken, er forhold som bidrar til å sannsynliggjøre at det hele baserer seg på en misforståelse.

En beklagelig misforståelse selvsagt, men hvorfor en slik fremstilling? Hvorfor vil BT stigmatisere butikken? Er det ikke nettopp en slik fremstilling en rasist ville brukt? Eller er dette BTs retorikk i slike saker? Her spisses utsagnene, her hører vi på en part og her skapes troverdighet ved å stigmatisere.

Journalistens fremstilling er alt annet enn imponerende. Jeg håper at den type arbeid ikke er representativt for BTs arbeid med slike saker. Det er greit å være en kritisk leser, men hvordan skal man være det når saker blir så ensidig fremstilt som denne?

Vidar Haugland