Han mener at Frp er «avslørt» som et parti «fanatisk opphengt i posisjonering, spill og taktikk». Hans «bevisførsel» er Frps strategi rundt statsbudsjettet og det han kaller «Hagen-dyrking» i landets 434 kommuner.

Gjennom 30 år har Frp vokst frem fra nytt parti til et av landets store partier. Det er velgere med stemmerett som har gjort dette mulig for Frp. Med slik oppslutning er det åpenbart at partiet har politikk som appellerer til mange.

Bondevik-regjeringen er en mindretallsregjering. Riktignok har Frp stemt den på plass i Stortinget men her er ingen avtale om «fast følge». Det må regjeringen ta inn over seg. Vil den ha Frps støtte må den faktisk anstrenge seg for å komme Frp i møte på en måte som gir Frp tydelig politisk uttelling.

Frp ble en av kommunevalgets vinnere. Klar fremgang i mange kommuner forårsaket mange steder en «ny», felles politisk front i «kampen» mot at Frp skulle få politisk makt og politisk innflytelse i overensstemmelse med valgresultatet. Mange steder var det KrF som førte an i denne «kampen»! Mange velgere — og jeg tør påstå også mange velgere som ikke stemte på Frp - tar avstand fra slike udemokratiske holdninger fra andre partier; i særdeleshet når det er valgets taper som tar på seg lederrollen i en slik «kamp».

Men Bjørlo har rett i en ting; «viljen til folk vil til syvende og sist komme til uttrykk i neste valg». Frp følger seg trygg på at dette sorterer folk ut på en grei måte; nemlig gjennom bruk av stemmeseddelen i 2005.

Av Arne Sortevik, stortingsrepresentant Frp