Kommentarene i ettertid gir meg en god anledning til å påpeke at det er nettopp denne «muskelkulturen» som preger norsk toppfotball. Med det mener jeg at det er manglende evne, lyst og kunnskap til å innordne seg regler og normer.

Kanskje er tidspunktet endelig kommet hvor vi må ta på alvor det å skape en organisasjonskultur som blir resultatorientert og ikke «maktorientert». Med det mener jeg å bruke evner og energi til målrettet arbeid for fotballen og til fotballens omdømme.

Det å ha respekt for dommerne og ledelsen i sitt arbeid må bli et kulturbegrep. Det blir feil når man skal oppfordre til uakseptabel atferd for å fremme egne synspunkter eller oppnå resultater som går i egen favør.

Jeg tror fornuften vil seire og at Brann og Lillestrøm igjen får anledning til å vise det norske fotballpublikum en fair og ærlig kamp, en kamp som er basert på respekt for hverandre og for regelverket.

Det vil bli organisasjonsutviklende, noe som trengs så vel i landslag som i klubben.

Lykke til.

KNUT N. KRISTIANSEN, SIVILØKONOM