Trolig med rette, selv om det nok ikke helt kan garanteres at alle opplysninger som fremkommer i aviser og på TV er uhildet. Det bildet som blir tegnet av menn fra andre kulturer enn vår egen, er at de har vanskelig for å forstå at de gjør noe ulovlig.

Det kommer spesielt tydelig frem i saken i Bergen, hvor to kurdere er siktet for omfattende overgrep og voldtekter av mindreårige jenter. Forsvareren har gjort seg til talsmann for en retts— og moraloppfatning som legitimerer overgrep mot kvinner og unge jenter så lenge de kler seg eller oppfører seg utfordrende. Men altså bare for utenlandske menn. Norske menn forstår at en bar navle ikke er en invitt til sex. For en muslimsk mann, derimot, kan dette lett oppfattes som at jenten er en hore, og det forstår muslimer hva er.

Horer er æreløse kvinner som kan misbrukes uten fare for represalier fra familien. For meg blir to spørsmål sentrale i dette: For det første, er det vanlig i muslimske land at prostituerte beveger seg på gatene sammen med ærbare kvinner? I så fall, må alle innvandrere og asylsøkere som kommer til Norge få innprentet at i vårt land må man gå til spesielle strøk eller hus for å oppsøke prostituerte.

Her vandrer de ikke rundt på gaten midt på dagen sammen med deg og meg. Det andre spørsmålet er dette: Er det vanlig at mindreårige jenter ned til 12-års alderen er prostituerte i muslimske land?

Imamer og religiøse ledere i andre kulturer har et stort ansvar for å lære sine landsmenn som kommer til landet vårt, hva som er vår lov og moral. Greier de ikke det, gjør de ikke jobben sin. Udugelige ledere bør ikke sitte i viktige posisjoner. Og våre politikere må snarest gjøre det klart at mennesker fra andre kulturer ikke er velkommen til landet vårt om de ikke respekterer vår lov og moral. Det er lov å stille krav til likhet for loven for alle som skal bo og virke i det norske samfunn. Roger Lorentzen.