Av Svein Øvrebø Nestformann Løv-Ham

Frøya idrettslag og Stein Håkon Nes har gjort og gjør en formidabel jobb for barn og unge. Utfra denne jobben har de fått hjelp til å bygge seg klubbhus (som nå er utvidet), bane og garderobebygg. Løv-Ham har også leiet klubbhuset ved flere anledninger for å støtte Frøya. Det som er synd er at Frøya ikke fikk bygget gressbanen sammen med grusbanen. Vi i Løv-Ham har siden anlegget ble bygget vært misunnelig for det flotte anlegget som dere har fått og som er fullt fortjent. I min tid som Frøyaspiller ble banen ved Løvstakktunnelen brukt, så Frøya vet ikke hvordan det er å være «bane— og klubbhusløs».

Løv-Hams store problem er at vi mister mange av våre spillere rundt 15-årsalderen fordi vi ikke har et samlingssted for disse før og etter trening/kamp. Flere av disse trekkes mot Oasen og det negative miljøet som er der. I høst mistet vi også en tidligere Løv-Ham gutt i en overdose. Trenerne våre sliter ekstra fordi de må drasse utstyret frem og tilbake fra trening, og vi har ingen steder å samles for å dele erfaringer i jobben som trenere. Hadde vi fått et eget klubbhus og bane ville vi kunne doblet antall medlemmer, for behovet er der i dag. For hver gutt/jente som vi kan holde på i forhold til å sende dem inn i rusens verden, er en formidabel besparelse for samfunnet.

Når det gjelder Texacobanen, sier ingeniører i Bergen kommune at det ikke er å anbefale å bygge en fotballbane i området rundt Lyngtjern fordi det vil bli meget dyrt å utbedre sumpområdet. Banen som ligger der i dag har nesten hvert år fått tilkjørt sand for at den skal være noenlunde jevn, dette har pågått i nesten 20 år. Hadde dette området vært mulig å bygge på, hadde vi hatt anlegg der for 15 år siden, så her snakker Stein Håkon Nes mot bedre vitende.

Hvorfor ønsker ikke Frøya at Bergen kommune skal bygge bane på Krohnegården? Hvorfor har ledere i klubben fått laget en underskriftskampanje for å stoppe byggingen? Stein Håkon Nes vet at kommer det en grus- og gressbane på Krohnegården, vil Frøya måtte vinke farvel til sitt ønske om en egen bane til. Derfor synes jeg det er råttent gjort av lederen for Frøya å angripe Løv-Hams ideologi og snakke om vår manglende moral. Vi synes at Frøya fortjener og trenger en bane til, men ikke på bekostning av Løv-Ham. Nå er det vår tur, og det vet Stein Håkon Nes. Folk som sniker i køen oppnår ikke goodwill i lengden, dette bør andre ledere i Frøya fortelle Stein Håkon Nes. Jeg respekterer at Frøya jobber for å få en bane til, men bruk rene midler.

Løv-Hams ønske er å få laget en plan for området hvor vi håper det er plass til å bygge en grusbane med et mindre klubbhus enn Frøya, og en gressbane. Det er ikke plass nede i Fyllingsdalen til dette.