Jeg ser de samme bildekk, handlevogner, sykler og tusenvis av ølbokser som blinker i dypet sammen med en masse plastposer og annen styggedom. Dette går igjen fra år til år, og jeg mener dette er en skam for Bergen, som er slik en vakker by. Jeg har sett turister stå på bryggen og peke og snakke i munnen på hverandre, mens jeg skamfull har trukket meg tilbake.

I de svenske småbyene på vestkysten er det rent og fint overalt, hvis ikke nordmennene av gammel vane har kastet rusk og rask i sjøen.

Første gang jeg var på båttur til den samme kysten, i 1965, kjøpte jeg kart og sammen med kartene lå det en folder som fortalte hva som var tillatt og ikke. Her sto det blant annet at det ikke var tillatt å kaste matavfall på sjøen, da dette ofte var årsak til vond lukt og uklart vann. Det var også en selvfølge at annet avfall måtte plasseres der det hørte hjemme. I Norge er man ikke så nøye på sånt så derfor blir det så stygt både på bunnen og på overflaten.

I de foran nevnte småbyene er det i hvert fall i sommermånedene alltid et par pensjonister med robåt, utstyrt med hov og en lang stang med krok, som ror rundt og samler opp det som måtte ha havnet i sjøen i løpet av natten.

Det er en sann nytelse å gå langs bryggene og nyte frisk luft, og se småfisk leke i vannet. Det ville også vært fint om man av og til besøkte Smålungeren i samme ærend, da det ikke er så fint der heller.

Jeg er helt sikker på at det finnes oppegående pensjonister, som gjerne kunne tenke seg å være med på dette. Jeg stiller gjerne selv opp, men jeg er redd for at jeg er for gammel, da jeg fyller 75 år i inneværende år.

Det kunne kanskje være en tanke å gjøre noe liknende her i Bergen, hvor vi har masse turister, som er til stede ved Vågen og på bryggene, natt og dag.

PS Kanskje det var en tanke å sette noen bossbøtter på bryggekanten.

Kaare Jacobsen, Bergen