Men når det er sagt; hvordan skal en stat oppildne sine soldater til å drepe og ofre sine liv for fedrelandet, hvis de ikke har en prest som kan velsigne både våpen og soldat, og love dem himmelsk herlighet og Guds nåde, hvis de nå skulle bli drept? Politikere har alltid smisket med religioner som har et stort antall av landets borgere i sine rekker, enten de nå befinner seg på trebenker eller på kne. Bondevik så vel som Flåten, fornekter sin Herre i både ord og gjerning. Er det ingen som husker sitatet: «Mitt Rike er ikke av denne verden»? Les Bibelen og ta til deg nøyaktig kunnskap, ikke følg hjertets «følelser», da ender man bare opp med å følge det som klør en i øret. Bibelen sier i Ord 18:15: «Den forstandiges hjerte kjøper kunnskap, og de vises øre søker kunnskap.»

TROND E. HAVELAND