Kirken sammen med politisk makt og statsmakt laget sine egne lover som de påsto var bygget på Skriften fra Bibelen. Men lovene var kun laget for å sikre rikdom og makt, til seg selv og sine nærmeste. Det religiøse var bygget på løgnaktigheter og griskhet, ydmykhet og ansvar måtte vike for maktmisbruk og hovmod. Historien forteller oss at for å få slutt på de religiøse krigene som hadde herjet Europa i mange hundre år, og som gjorde presteskapet fattig på «gods og gull», ble partene ble enig om at de var uenige og krigene opphørte. De religiøse lederne delte Europa i religiøse soner og Europa ble en fredelig, religiøs verdensdel for ca. 200 år siden.

I år 1814 fikk Norge sin grunnlov, bygget på kristent verdigrunnlag, og i tillegg har vi fått et rettsvesen med lover og regler som i dag ivaretar og trygger det enkelte individs rettigheter til selv å velge sitte eget liv. Religiøse fanatiker kan heldigvis i dag ikke rokke ved disse rettigheter (eks. fri abort, skilsmisser, homofili, religionsfrihet, alkohol, talefrihet, tolkningsfrihet etc.), selv om mange innen enkelte religiøse sekter kunne ønske dette.

Mange karismatiske menigheter med s i ne selvutnevnte ledere ønsker nå å gå aktivt inn i det politiske liv og skoleu n dervisning, slik at en kan påtvinge rel i gion og moral ovenfra og ned ( slik som det en gang var og med de følger som historien viser til). Håper at de informasjoner som nå er kommet frem i mediene vedr. Levende Ord og andre sekter, sørger for at alle lokale partier med dets ledere offentlig tar avstand fra hva ledere i denne type «menigheter» kan tillate seg overfor vanlige mennesker. De representerer ikke et kristent livssyn, bare en totalitær og autoritær ideologi. Frp tar sterkt avstand fra forskjellsbehandling av mennesker basert på rase, kjønn, religion og etnisk opprinnelse.

ATLE STIEN, FRP

5. VARAMEDLEM I BYSTYRET