• Oppgitthet preger rektorer og skoleledere før skolestart. De er fortvilet over de små mulighetene de har til å lage den skolen regjeringen krever, sier leder i Utdanningsforbundet, Helga Hjetland.

Før skolestart får Utdanningsforbundet en rekke telefoner fra skoleledere i kommunene. De deler ikke Kristin Clemets syn på at kommunene ikke mangler penger til å drive en god skole.

— Vi får meldinger om at mange kommuner har effektivisert seg helt ned til det som er lovlig. Lærerdekningen er ikke god nok og alle elever får ikke den opplæring de har krav på, sier Hjetland.

Statistikk viser blant annet at det var flere elever i hver klasse og mindre midler til styrkingstiltak i skoleåret 2001/2002 enn i 1997/1998.

— Jeg opplever ikke at det er noen sytekultur i norsk skole. Skoleledere påpeker at de faktisk har færre ressurser etter reform –97 enn før, og flere elever. Og vi må innse at skolesystemet i Norge er dyrt, siden det er så desentralisert, sier Hjetland.

Utdanningsforbundet støtter Kristin Clemet i innføring av et nytt finansieringssystem for skolen.

— Vi har felles mål om å gjøre skolen bedre. Men Utdanningsforbundet mener dette ikke kan oppnås med ytterligere nedskjæringer, sier Helga Hjetland.