Sommeren 2002 går mot slutten, og har vært en av de varmeste noensinne.

For perioden fra mai til og med august var det 2,5 grader varmere på Vestlandet enn normalt.

— I august har det i Hordaland vært hele 5.3 grader varmer enn normalt, opplyser Hans Olav Hygen på klimaavdelingen i Meteorologisk institutt til bt.no.

Varmt i Trøndelag

Rekorder har stått for fall i store deler av landet, spesielt i Trøndelag. Den høyeste temperaturen som ble målt i Norge i sommer kom på Høylandet 9. juni. Da viste gradestokken 32,5 °C, noe som var ny rekord for målinger foretatt på Høylandet.

Hittil i august har temperaturen i Norge totalt ligget 3,7 °C over normalen. Østlandet har 4,5 °C over normalen, Agder 4,2 °C, Vestlandet 4,7 °C, Trøndelag 4,8 °C, og Nord-Norge 1,7 °C over normalen.

I august har det vært svært lite nedbør i store deler av landet. I Trøndelag har enkelte stasjoner per 29.08 kun hatt 10 - 15 % av normalen for august, skriver Meteorologisk institutt i en pressemelding.

August 2002

På landsbasis liggerer august 2002 an til å bli en av de varmeste som har vært registrert. Dette gjelder for eksempel for Vestlandet, Trøndelag og sørlige Nordland, mens det i Troms og Finnmark ikke har vært rekordvarmt.

På Værnes har det i sommer vært 67 dager med temperaturer over 20 °C ("nordisk sommerdag"), mens på Høylandet har det vært 77 dager med temperaturer over 20 °C, noe som er rekord begge steder. Den forrige rekorden for Værnes er fra 1997, og lyder på 64 sommerdager.

Av disse 64 sommerdagene falt imidlertid "bare" 59 i perioden mai - august, mens de 5 siste dagene kom i september. Fram til og med 29.08 er temperaturen for august på Værnes 5,3 °C over normalen.

Varmt i 2002 så langt

På landsbasis er vi så langt inne i ett av de varmeste årene som er registrert. I måleperioden 01.01 - 29.08 ligger Norge totalt på 2,3 °C over normaltemperaturen for denne perioden. Østlandet ligger på 2,5 °C varmere enn normalen, Agder på 2,4 °C, Vestlandet 2,2 °C, Trøndelag 2,9 °C, og Nord-Norge på 1,9 °C varmere enn normalen.

Når det nye året ringes inn, vet vi om 2002 var et rekordvarmt år. Det er 1990 som er det varmeste året hittil, med 1,7 °C over normalen (måleperiode 01.01. - 31.12), melder Meteorologisk institutt.