Trafikkøkningen i 2002 var på 5,2 prosent i forhold til året før. Dersom den sterke trafikkøkningen fortsetter, kan bompenginnkrevingen bli avsluttet i første kvartal 2006.

Bompengeinntektene var på 118,5 millioner kroner, mens renteutgiftene var cirka 20 millioner kroner og innkrevingskostnadene oppunder syv millioner kroner.

Tallene føreløbige og ikke reviderte, opplyser Hordaland fylkeskommune i en pressemelding.