OLAV GARVIKolav.garvik@bt.no — Dette har vi aldri opplevt før, sier Brit Mari Heggøy som er sekretær i fylkesvalgstyret. Forrige rekord var atten lister ved stortingsvalget i 1993. I 1997 var antallet lister "bare" fjorten.Av de to listene som er innlevert i Det Liberale Folkepartiets navn, må nødvendigvis den ene til slutt vike. Både gamle og nye De øvrige partiene som hadde levert inn stortingsliste innen fristens utløp 31. mars er følgende: Det norske Arbeiderparti, Det Politiske Parti, Fedrelandspartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Kristent Samlingsparti, Kystpartiet, Miljøpartiet Dei Grøne, Naturlovpartiet, Norges Kommunistiske Parti, Norsk Folkeparti, Pensjonistpartiet, Rød Valgallianse, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Tverr-politisk Folkevalgte og Vens-tre.Helt nye av året i Hordaland er Det Politiske Parti, Kystpartiet, Norsk Folkeparti og Tverrpolitisk Folkevalgte. Kristent Samlingsparti er en variant av Kristent Konservativt Parti fra 1997. Juridisk betenkning Fylkesordfører Gisle Handeland, som er leder i valgstyret, opplyser til Bergens Tidende at det bare er listene fra Det Liberale Folkepartiet (DLF) som skaper forviklinger. Alle de andre er teknisk sett kurante. Sammen med fylkesvalgstyrene i Nordland, Aust-Agder og Sør-Trøndelag har valgstyret her i Hordaland bedt advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers i Oslo å lage en juridisk betenkning om DLF-floken.Men det er innlevert dobbelt sett DLF-lister i åtte fylker, bortsett fra i Nordland som til overmål har tre DLF-lister foreløpig!- Vi regner med å være ferdig med vårt arbeid innen 20. april, som er fristen vi har fått, opplyser høyesterettsadvokat Per Arne Damm. Han understreker overfor BT at "det er en ganske spesiell situasjon, og en relativt kompleks problemstilling som må avklares." Innhenter dokumentasjon Akkurat nå er Damm i ferd med å hente inn mest mulig faktisk dokumentasjon fra de forskjellige "liebhabere", som han uttrykker det.Men floken er likevel ikke større enn at fylkesvalgstyrene skal ha et godt grunnlag for å treffe endelig avgjørelse om hvem som skal få bruke DLF-navnet, lover han. Gisle Handeland sier at han er innstilt på å innkalle fylkesvalgstyret til møte like etter at advokatfirmaet har levert utredningen.