Etter å ha lest disse innleggene og vurdert filmen på ny, har jeg besluttet å fjerne denne reklamefilmen med øyeblikkelig virkning fra våre barneforestillinger. Det er en glipp at denne filmen ble vist på barneforestillinger, og jeg beklager dette.

Jeg har også innført nye rutiner for vurdering av hvilke reklamefilmer som skal vises på barneforestillinger. Det vil i fremtiden bli lagt stor vekt på å unngå at reklamefilmer som denne havner på forestillinger for barn.

STEIN SANDVIK, KINODIREKTØR

BERGEN KINO