Ifølge epostavisen har det vært en kraftig økning av villreinstammen på sørsiden av riksveg 50. Hvis denne stammen skulle etablere seg nærmere Finse, vil dette skape en konflikt mellom det årlige Skarverennet og verneinteresser på Hardangervidda.

Per Aksel Knudsen i villreinutvalget sier til epostavisen at hele 1200 dyr har etablert seg i dette området. I år befinner dyrene seg nord for Finse, men ved mer snøfattige vintrer vil disse dyrene kunne bevege seg inn i Skarverennets trasé.

Siden Skarverennet foregår midt i kalvingstiden, vil fylkesmannen ha plikt til å gripe inn. Alternativene ville være å avlyse Skarverennet, eller flytte rennet til februar. Det er også mulig å legge opp en ny trasé.

I år går Skarverennet som normalt.