Bakgrunnen er at jeg i et intervju i bladet Utdanning nr. 18/2003 er tillagt et utsagn om at Skolepakke 2 bare hadde en engangseffekt i fjor når det gjelder at denne avtalen førte til et redusert behov for lærere på 3600 årsverk.

For det første siterer ikke Gundersen meg korrekt fordi han har føyd til ordene «bare en» fremfor ordet «engangseffekt» i det han fremstiller som en gjengivelse av mitt utsagn.

Gundersen har ellers hengt seg opp i ordet «engangseffekt». Med det mener jeg at denne reduksjonen bare kommer én gang, og den kom i 2002. Når vi så opplever at antallet arbeidsløse lærere øker betydelig fra 2002 til 2003, så kan det ikke være Skolepakke 2 som er årsak til denne økningen.

Jeg har aldri prøvd å benekte at uten Skolepakke 2 så ville lønnsmidlene som betales til lærerne i 2003 ha rukket til 3600 flere lærerårsverk Det er faktisk jeg som gir opplysningen om de 3600 årsverkene i intervjuet i Utdanning. Poenget er at da vi inngikk avtalen, så visste vi at elevtallet ville øke i årene fremover, at timetallet på barnetrinnet var økt og at det var mer enn 5000 midlertidig tilsatte i skolen som underviste uten godkjent utdanning. Vi vurderte derfor sannsynligheten som veldig liten for at Skolepakke 2 skulle kunne føre til stor overtallighet og arbeidsløshet blant de med lærerutdanning.

Når vi i dag likevel har mye høyere ledighet blant lærere enn i 2002, så betyr ikke det noe annet enn at regjeringens struping av kommuneøkonomien har ført til en stor reduksjon av lærertettheten fra 2002 til 2003. Det er altså flere elever pr. lærerårsverk i 2003 enn i 2002. Og denne reduksjonen er mye større enn den som skyldtes Skolepakke 2.

Gode regneferdigheter handler om mer enn å regne. Man må kunne lese og forstå oppgaven også.

PER AAHLIN, NESTLEDER I UTDANNINGSFORBUNDET