Når man gjennomleser artikkelen to ganger, så virker det som om det er om å gjøre å «slå under beltestedet» for spesielt statsministeren som etter mitt ringe skjønn har gjort en relativ brukbar jobb som sjef i regjeringen.

Det er klart at når man har 6 av 19 statsråder, så skal det mye teknikk til å score alle poeng fra den side som her utgjør KrF. Ser man nøkternt på det som er gjort siden tiltredelsen 20. oktober, så vil jeg selv som «nøytral politiker» antyde at sjefen selv har klart seg meget godt uten å «lefle» med noen sider enten det gjelder høyre eller venstre i regjeringssammenheng. Så vidt jeg husker så var BT meget begeistret for at samferdselsministeren klarte å flytte Vegkontoret fra Bergen til Leikanger.

Alle de tre regjeringspartier har sine kjernesaker, og når det gjelder flytting av Vegkontoret, så skulle jeg ønske at det var min gode venn, Oddvard Nilsen, som styrte departementet. Så hadde nok Vegkontoret fortsatt hørt til i Bergen. Som statsminister er det klart at det blir et «lite puslespill» som skal til for å gjøre alle til lags. Når BT bruker overskriften «Med Høgre som storebror», så kan jeg ikke dele deres synspunkter. Skal man utdele karakterer til regjeringen, så vil jeg gjerne trekke frem at statsrådene fra KrF har klart å markere seg sterkt. Jeg tenker da først og fremst på Laila Dåvøy fra Askøy som tydelig viser at hun vil «snu på mange saker» fra tidligere statsråder. Valgerd Svarstad Haugland har tydelig markert hva Bergen og Hordaland betyr for kulturlivet i vårt fylke. Dessuten har hun fått tilført flere prestestillinger i budsjettet.

Jeg synes også noen av statsrådene fra Høyre tydelig har vist at det er «teamwork» i den nye regjeringen, da tenker jeg på Erna Solberg som kommunalminister, Børge Brende som miljøvernminister, Victor Norman, som er halvt bergenser, viser også dristighet som en spennende statsråd.

Alt i alt har jeg fått det inntrykk at denne regjeringen har evne til å dra lasset sammen. Jeg føler ikke at det er grunn til å dele regjeringen opp i begrepet Litlebror og Storebror. Jeg håper også at BT kan innse noe av det samme som jeg her antyder. Jeg ser frem til nye spennende lederartikler omkring politikken i Norge. Inntil videre vil jeg tro at Kjell Magne Bondevik er den rette «sjef» for denne trepartiregjeringen.

WALTHER OLSEN,

TIDLIGERE AKTIV BYSTYREMEDLEM FOR KRF