DEBATT

Av Tove Brandvik,

ordførerkandidat Lindås Arbeiderparti

Høyreregjeringen fortsetter sin politikk med å la svake grupper betale for de store skattelettelsene som blir gitt. I Revidert budsjett, som ble lagt frem for noen dager siden, foreslår de blant annet å øke egenandelene for legehjelp, psykologihjelp og fysioterapi med hele 10 prosent.

Arbeiderpartiet er enig i at vi må ha et stramt budsjett for å sikre norske arbeidsplasser. Men vi er ikke enig i hvem som har størst behov for nasjonens penger.

Det blir trangere økonomi i kommunene, noe som igjen øker presset innen skole og eldreomsorg. Arbeiderpartiet ønsker en god skole, en verdig pleie, men det må følge midler med til kommunene skal vi få utført våre oppgaver lokalt. Det må være samsvar mellom de oppgavene kommunene skal utføre for oss alle, og pengene vi får til rådighet.

I vinter måtte mange av oss slite med å få betalt strømregningen. Arbeiderpartiet fikk derfor med seg stortingsflertallet på flere tiltak for å hjelpe dem som hadde størst problemer, blant annet ved å gi flere rett til bostøtte. Dette stortingsvedtaket ser regjeringen bort fra når de nå foreslår store kutt i bostøtteordningen. Dette vil sende enda flere til sosialkontorene.

Pensjonistene er også sviktet. Etter forslag fra Arbeiderpartiet vedtok Stortinget i høst at pensjonistene skal ha samme inntektsutvikling som lønnsmottakere. Dette skulle skje ved at etterslepet fra i fjor skulle tas igjen før årets trygdeoppgjør. Det er tragisk at regjeringen glatt overser det flertallet på Stortinget har bestemt, og svikter landets pensjonister.

Arbeiderpartiet vil ikke ha denne omleggingen og nedbyggingen av fellesløsninger til fordel for skattelettelser til de rikeste. Arbeiderpartiet mener vi sammen skal løse oppgavene til beste for innbyggerne.