Arbeiderpartiet fikk i høst gjennomslag for at pensjonistene skal ha den samme inntektsøkningen som lønnsmottakerne. Dette skulle skje ved at etterslepet fra i fjor skulle tas igjen før årets trygdeoppgjør. Dessverre følger ikke høyreregjeringen opp dette stortingsvedtaket — og svikter dermed alle landets pensjonister nok en gang. De burde skamme seg!

HENRY HORNES