Mitt bidrag fra salen inneholdt bl.a. en sterk lykkønskning til den viktige jobben hun har påtatt seg. Hun var heldig med datoen. Bare noen dager senere — 5. februar, sendte NRK et brennpunkt-program som på en grundig måte tok for seg Forsvaret, med tittel: Det politiske narrespillet. Forsvarsministeren hadde nok fått atskillig større problemer med å takle forsamlingen etter dette. For ikke å snakke om det som Aftenposten kunne berette om 26. mars! Hvis dette stemmer er det et svik mot forsvar av landet, og mot alle de velgerne som valg etter valg har stolt på at i denne saken kunne Høyre aldri svikte. Det er ikke lenge siden Stortinget gjorde et vedtak der man tok stilling til hvilket forsvar Norge trenger. Og nå har man til hensikt å gå fra det?

Da jeg i sin tid gikk inn i Høyre, og jobbet i valgkamp etter valgkamp var angrep på Arbeiderpartiets manglende forsvarsvilje helt sentral. Det gjaldt også valget i høst. Og hva skjer nå? Er de som deltok i denne valgkampen for Høyre fornøyd?

Vi lever langt fra i en trygg verden. Vårt vesle land er så involvert i andre lands stridigheter både med mekling og soldater at vi ikke vet hva det kan resultere i. Dessuten har vi erfart hvor sårbare vi er.

For ikke lenge siden kom en gallup som sier at vårt folk er like opptatt av å styrke Forsvaret som miljøet. Det er ikke til å leve med at Høyre svikter her. Kan partiet leve med at forsvarsvenner landet rundt sier at nå får vi sette vår lit til Carl I. Hagen.

SIGFRID MOHN,

BERGEN