Av Haakon Alexander Sundve Thuestad, Bergen Unge Høyre Grunnen til at feriepengene fjernes, er at de utbetales året etter utbetalingsåret for dagpenger. Da har de aller fleste kommet i ny jobb, og dette er da en lite målrettet måte å bruke skattebetalernes penger på.

Høyre ønsker at alle skal kunne leve av egen inntekt, og de som mister arbeidet skal få den hjelp de trenger til å komme i arbeid raskest mulig. Dagpengene skal gi arbeidsledige økonomisk trygghet slik at de kan bruke tid og tankekraft på å kvalifisere seg til ny jobb istedenfor å måtte bekymre seg over økonomien sin. Samtidig må det imidlertid oppmuntre den enkelte til å skaffe seg jobb så raskt som mulig. Dagpengene skal ikke være en varig trygdeordning, og den skal heller ikke være et alternativ til arbeidsinntekt.

Det er riktig som Kaarbø skriver at vi reduserer den totale dagpengeperioden til maksimalt to år. For det første er det ganske få, kun seks prosent av de arbeidsledige er ledige i mer enn to år. De som ikke er kommet ut i jobb etter to år, vil bli godt hjulpet gjennom ordningen ventestønad som omfatter økonomisk støtte, tilbud om arbeid og arbeidsmarkedstiltak. Høyre ønsker ikke å ramme de arbeidsledige, vi vil tvert imot stimulere til at alle som mister arbeidet sitt kommer raskt ut i jobb. Da er det viktig at A-etat klarer å gi de arbeidsledige den nødvendige oppfølging, derfor har vi også foreslått å styrke A-etat med 200 nye stillinger slik at de kan gi alle den hjelpen de trenger for å komme så raskt som mulig ut i arbeid. Når Kaarbø beskylder regjeringen for å tvinge de arbeidsledige til å selge leiligheten sin og gå på sosialen, blir ikke det noe annet enn billig retorikk uten rot i virkeligheten.