Der stod det trykket en artikkel av utenriksminister Jan Petersen, som var sjokkerende lesning.

I artikkelen slår Jan Petersen fast at den palestinske terrorismen er helt uakseptabel. Men så fortsetter han slik: «Like uakseptable er mange av de israelske militære operasjonene mot palestinske selvstyreområder. Alt tyder på at den palestinske befolkningen har vært utsatt for grove overgrep og vold.» Han konkluderer med å kreve at Israel stanser «reokkupasjonen» av palestinske byer og trekker sine militære styrker tilbake.

De palestinske terroristene går inn i israelske byer og sprenger seg i luften sammen med uskyldige sivile, ofte barn og ungdom, som venter i kø foran et diskotek, spiser på en restaurant eller sitter på en buss. Som regel finnes det ikke en eneste soldat blant de drepte. Bare sivile. Hensikten er å spre frykt.

For å stanse terroren har israelske militære vært nødt til å gå inn i de områdene der terroristene befinner seg og hvor bombefabrikkene er plassert, for å arrestere medlemmer av terroristorganisasjonene før de slår til på nytt. Bombefabrikkene og terroristenes tilholdssteder er plassert i sterkt befolkede områder. Derfor hender det også at sivile blir drept ved uhell under disse aksjonene. De havner i skuddlinjen, oppholder seg i hus som blir ødelagt etter at tidsfristen israelerne har gitt for å forlate bygningene er overskredet og israelerne regner med at husene er tomme, eller de er utendørs etter at det er innført portforbud og feilaktig blir tatt for å være terrorister. Ingen beklager det mer enn israelerne. Men det er ikke det samme som å drepe uskyldige mennesker med fullt overlegg.

Den norske utenriksministeren setter likhetstegn mellom terrorhandlinger og forsvar mot terrorhandlinger. Det er både absurd og urimelig. Dessuten bør Jan Petersen og Høyre fortelle oss hvordan han mener at terroren kan stoppes dersom terroristene ikke arresteres, og bombefabrikkene deres ikke ødelegges.

Av stortingsrepresentant Jan Simonsen, Demokratene