Aktuelle samarbeidspartnere er Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Ap har innsett at partiet må gå i allianse med noen, eller gå av. Både Sp og SV krever store utgiftsøkninger, Sp til distriktstiltak og SV til de fleste formål innen offentlig sektor. Verken Ap, SV eller Sp vil gjøre noe med byråkratiet eller effektiviteten i offentlig sektor. Disse tre partiene er i lommen til LO – og må bøye seg for Gerd-Liv Vallas ønsker for offentlig sektor. Staten vil bli enda mer tungrodd. Ap med støtte fra SV og Sp betyr en kraftig venstredreining av norsk politikk.

Regningen blir sendt til det norske folk på følgende måte: lavere velferd på grunn av lav effektivitet, kraftig vekst i skatter og avgifter og økende inflasjon og rentenivå. Regjeringen Stoltenberg økte skatter og avgifter med 12 milliarder i 2001, eller 3000 per innbygger. I årets valg har løftene hengt løst de siste uken. Milliardene svirrer rundt. Stoltenberg lover både utgiftsøkning og skattelette, pluss totalfredning av LO. Dette henger ikke i hop. Folk flest vil få lavere utbetaling hver måned etter skatten er trukket fra. Kjøpekraften reduseres på grunn av økte avgifter, bl.a. fordi det blir innført veiprising. Rentene på boliglånet vil øke. Sykehus, skole og eldreomsorg tynges av byråkrati. Skjemaveldet, regelrytteriet og likegyldigheten fra det offentlige mot private bedrifter og enkeltpersoner vil øke. Det blir mindre velferd både fra det offentlige og for den enkelte.

Høyre mener Norge har behov for et borgerlig flertall og en styringsdyktig borgerlig regjering. Uten nedjustering av skatte— og avgiftsnivået, satsing på skole og effektivisering og forenkling av offentlig sektor, vil velferden i Norge bygges ned. Valget 2001 blir et viktig veivalg, og det er stor forskjell mellom alternativene.