Legene mistet maktmonopolet fra og med år 2000, men har hatt tungt for å svelge det politiske nederlaget.

Blant annet førte ansettelsen av jordmor Britt Eide som leder for kvinneklinikken ved Haukeland sykehus til kraftige protester.

Høybråten mener legeforeningens landsstyrevedtak om at bare leger skal være sjefer legitimerer den motstanden som blant andre Eide er utsatt for.

— Legeforeningen sentralt bærer et stort ansvar for konflikten, sier Høybråten til Aftenposten.

— Det er uakseptabelt at en fagforening fatter vedtak som kan motarbeid norsk lov, sier han.

Høybråten har også en trussel i bakhånd:

— Hvis det på sykehus utvikler seg en situasjon hvor lovlig fattede beslutninger ikke blir respektert er det illojalitet. Det forventer jeg at sykehusledelsen og helseforetakene slår ned på. Som helseminister og eier av helseforetakene er det mitt ansvar å følge opp dette, sier han.