Etter at meklingen mellom partene ikke førte frem og sykepleierstreiken var et faktum, har NAVO begrunnet sitt nei til sykepleiernes krav med at ingen kan påregne å få uttelling i «to lønnsoppgjør» i løpet av 3 måneder. De har hardnakket pukket på forestillingen om at sykehusovertagelsen ikke skal føre til et ekstra lønnsoppgjør for sykepleierne.

NSF aksepterer ikke NAVOs forsøk på å definere virkeligheten ved å si at NSF prøver å ta et lønnsoppgjør utenom tur. Streiken gjelder ikke et lønnsoppgjør, men innpassing av våre medlemmers lønns— og arbeidsvilkår nettopp til sykehusreformen. Tidspunktet for reformen er det ikke vi som har bestemt, men Stortinget. Det er nå fra 1. januar at sykepleierne i sykehusene får ny arbeidsgiver. Det er nå NSF kan bruke sin selvfølgelige rett til å forhandle frem tariffavtale med ny arbeidsgiver. Derfor er ikke nå utenom tur, men det naturlige tidspunktet!

To helseministere, partiene på Stortinget og NAVO, har lenge vært kjent med NSFs krav til sykehusreformen. De vet at vi - som en av få fagorganisasjoner - støttet hovedlinjene i reformen og ønsket den velkommen. Vi har således ingen pervers interesse i å ødelegge det vi er for. Samtidig var vi klare på at noen sentrale problemstillinger knyttet til personalmessige forhold måtte avklares for å få en god start på reformen, herunder at rammebetingelsene for fremtidige lønns- og arbeidsvilkår måtte sikres pr. 1. januar 2002.

30.000 sykepleiere omfattes nå av det nye tariffområdet NAVO-helse. 20.000 av disse kommer fra fylkeskommunale sykehus med et betydelig lavere lønnsnivå. Ved overgangen til en eier, krever NSF at lønnsnivået i statens avtaleverk blir lagt til grunn. Konsekvensen av å prolongere tidligere avtaler, jf. NAVOs tilbud, er at ulikhetene innenfor sykehus med samme eier sementeres og videreføres. Det forstyrrer oppstarten av en viktig reform og burde vært unngått.

NSF er derfor enig med dem som i dag kritiserer forberedelsene av akkurat denne siden av sykehusreformen. Vi deler imidlertid ikke synspunktet om at NSF har opptrådt amatørmessig. Amatørene - slik vi ser det - sitter godt plassert på andre arenaer. Det er likevel ikke for sent å ta til vettet, frigjøre seg fra lenker og bindinger som hindrer løsning og komme opp med tilbud som bilegger konflikten før den blir for dyp og uforsonlig.

Av Mary-Anne Golten, fylkesleder Norsk Sykepleierforbund Hordaland