Men jeg blir lettere forundret over at et av disse parkeringshusene skal mates med biler fra Vågsbunnen, i Øvre Korskirkeallmenningen. Det er ingen god idé. Vågsbunnen bør få være bilfri.

Parkeringshuset kan godt bygges, men det må da i nærmiljøets navn kunne mates fra innsiden? Tunnelene ligger jo der! Gi oss så en vanlig publikumsinngang i Fjellsiden.

BJARTE BJØRKUM