ARNE COLLIANDERVEGAR VALDE (foto)

— Trappen ned fra andre etasje var blokkert av ilden. Tommy måtte snu, klatre ut et vindu, og ut på et stillas som var montert langs den ene ytterveggen, forteller gårdbruker Arild Aase (31).

Stillaset reddet trolig avløserens liv. Gårdshunden omkom imidlertid brannen.

Brannen i hovedbygningen til gården på Åse i Lindås kommune, ca. fem kilometer nord for Knarvik, ble meldt 05.30.

Da gårdsavløseren var kommet i sikkerhet, sprang han de 2-300 meterne bort til eneboligen der gårdbrukeren bodde.

— Jeg ringte brannvesenet. Deretter sprang vi sammen tilbake til gårdshuset for å prøve og redde hunden og slukke flammene, sier Arild Aase.

De måtte gi opp forsøket på å finne gårdshunden. De konsentrerte seg om å gyve løs på flammene, fikk strukket ut en slange og tatt seg inn i huset.

— Vi fikk på det nærmeste slukket brannen i første etasje, men måtte gi opp forsøket på bekjempe ilden i annen etasje, forklarer Arild Aase.

20-25 mann fra brannvernet i Lindås og Meland rykket ut, men måtte raskt konstatere at ilden hadde fått godt tak.

— Selve slokkingen gikk forholdsvis greit. Det var vindstille og ingen fare for at flammene skulle spre seg til driftsbygningen like ved siden av, sier røykdykkerleder Nils Medaas.

På låven sto det 24 melkekyr. Det ble ikke nødvendig å evakuere buskapen.

FULL FYR: Det brant heftig i hovedbygningen til gården på Åse i Lindås kommune da brannvesenet kom frem.