KARI FAUSKANGER

Hurtigruten var i ferd med å legge fra kai, men folk om bord så hva som skjedde og fikk meldt fra til politiet.

— Mannen hadde lagt i vannet i 10 minutter da politiet fikk fisket ham opp, men han var allerede nedkjølt av det kalde vannet, sier politioverkonstabel Inge Værøy ved Flora politikammer til Bergens Tidendes nettutgave.Ulykken skjedde ved halvni-tiden.