Av BTs reportasje fremgår det at det var «Beinveien» som kom til unnsetning. Det som ikke kommer frem er at det var Bergen radio som fanget opp nødsignalet og formidlet det videre til nærmeste fartøy. Jeg overhørte tilfeldigvis hendelsen på VHF kanal 16 og det er ingen tvil om at dersom ikke det var etablert så rask kontakt med «Beinveien» via Bergen radio, så kunne det gått mye verre. Dette er bare ett eksempel av mange liknende nødhjelpsformidlinger som kystradiostasjonene utfører til stadighet. Det er helt utrolig at det foreslås å legge ned kystradiostasjoner, bl.a. Bergen radio, og fjernstyre dem langt borte fra. Når nødssituasjoner oppstår kan nærhet til situasjonen og lokalkunnskap bety liv eller død. La oss beholde bemannede kystradiostasjoner. Kystnasjonen Norge må ha råd til det.