— Det går over alle støvleskaft. I rushtiden morgen og kveld er det et vanvittig kjør her, sier Hanne Indrehus til BT, og peker mot Haugeveien:

— Tro meg på mitt ord: Jeg har flere ganger vært vitne til at unger har holdt på å bli påkjørt, sier lederen i foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) på Nordnes skole.

Nå har de fått nok, og krever permanent 30-sone hele strekningen fra Akvariet til Markeveien. Dessuten vil de ha opphøyde fotgjengerfelt og bedre skilting.

Tirsdag kommer saken opp i Bergenhus bydelsstyre.

Ser ikke 30-skiltet

Vi står i veikanten, like nedenfor skolen. Etter at vegvesenet begynte med omfattende veiarbeider i C. Sundtsgate, ble trafikken uten forvarsel dirigert over Nordnes - til stor fortvilelse for folk i området.

Haugeveien er plutselig blitt gjennomfartsåre for travle bilister, som suser gjennom boligområdet med seks barnehager, to aldershjem, en barneskole og en høyskole. Fartsgrensen er midlertidig er satt ned til 30 km/t, uten at bilistene ser ut til å bry seg om det.

— De kjører fortsatt i 50, og viser ingen respekt for skiltene. Hvis de i det hele tatt ser dem, sier Målfrid Råheim og Tone Saastad, også de mødre og medlemmer i FAU.

- Engstelsen er stor

De er oppgitt over vegvesenet, som ikke varslet noen i lokalmiljøet om omdirigeringen som skal vare helt til januar, og som FAU mener driver ansvarsfraskriving.

De er også oppgitt over at Halvkannebakken, som de i årevis kjempet for å få stengt, plutselig er åpnet for trafikk igjen.

— Vi ønsker at Halvkannebakken blir stengt igjen med én gang. Hvis det er umulig, krever vi i det minste et midlertidig fotgjengerfelt, sier Råheim.

— Slik situasjonen er i dag, er foreldrene her i området redde for ungene sine. Alle snakker om dette, og engstelsen er stor, sier mødrene langs Haugeveien.

— Jeg vil si at vegvesenet har vært imøtekommende og oppmerksom på problemene som har oppstått i kjølvannet av den midlertidige trafikkøkningen på Nordnes. For å øke sikkerheten er det innført 30-sone i deler av Haugeveien, sier seksjonsleder Tor Høyland ved trafikkavdelingen i Statens vegvesen Hordaland.

— Noen ganger må dessverre trafikken legges om. Det fører gjerne til en forverring i kortere perioder for at det totalt sett skal bli bedre, sier Tor Høyland.

SKOLEVEIEN SOM BLE FARLIG: Foreldrene i området rundt Haugeveien er engstelige for ungene sine, etter at trafikken blir omdirigert over Nordnes. Nå krever de permanent 30-sone. Her følger pappa Einar Madsen sønnen Andreas (6) hjem fra skolen.
FOTO: ØRJAN DEISZ