De fleste av kvinnene som bruker Omsorgsbasen kjente kvinnen, og tenner lys for henne.

— De føler at siden det var en prostituert som ble drept, er hun mindre verdt. Mange av dem opplever voldelige kunder, og deres egen situasjon blir aktualisert når noe slikt skjer. Det er klart de blir redde. De reagerer også på måten hun beskrives på, sier virksomhetsleder Gunnvor Hernes Leonsen.

— Jentene er flinke til å advare hverandre mot voldelige kunder. Både her og i varmestuen henger det beskrivelser av voldelige kunder og hva slags biler de har. Noen kunder er kjent for å utøve vold, og de fleste jentene holder seg unna dem, men noen er så desperate etter stoff at de blir med likevel. Vi hører om flere grove tilfeller av voldtekt, men i løpet av de fem årene Omsorgsbasen har vært i drift, vet jeg bare om tre voldtekter som er blitt anmeldt, sier Leonsen.