Av Erik Natvig,Bergen Natur og Ungdom

Når de som bestemmer tror de kan løse trafikkproblemene med veibygging, er det ikke rart at arbeidstakere velger å kjøre bil til jobb. Aldri før har politikerne lovet mer og gitt mindre til kollektivtrafikken enn de gjør i dag.

Beregninger viser at Gaia trenger 90 millioner kroner mer hvert år for å gi oss et skikkelig busstilbud. Det er klart at Stortinget har et ansvar for å bevilge mer penger. Men det betyr ikke at Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune står uten ansvar. Det politiske flertallet har i årevis motarbeidet kollektivtrafikken i Bergen ved å bevilge store summer til veibygging. Veibyggingen har skapt dårligere konkurransevilkår for bussen. Det har gjort at buss-selskapene har tapt mye i billettinntekter, og at de har måttet redusere rutetilbudet.

Det er derfor galt av styreleder i Gaia, Bjørn Østbø, å gi inntrykk av at det er en konflikt mellom å bygge bybane og å drive kollektivtrafikk. Han mener det er betenkelig å bruke oppunder en milliard kroner på bybanen. Men de pengene er for det meste bompengeinntekter og statlige veipenger som det ikke er anledning til å bruke til drift av kollektivtrafikken.

Bybanen til Nesttun koster dessuten bare 100 millioner mer enn det koster å bygge egen kollektivtrasé på samme strekning, og vi trenger uansett et kollektivsystem som går uavhengig av bilkøene. Bussrutene langs strekningen går i dag med et solid overskudd, og ettersom bybanen er betydelig billigere i drift enn bussen, er det ingen fare for at bybanen vil ta sårt tiltrengte driftsmidler fra andre bussruter. Tvert imot, den vil kunne frigjøre midler til drift av kollektivtrafikken i grisgrendte strøk. Den virkelige konflikten er dermed ikke mellom bybanen og bussen, men mellom biltrafikken og kollektivtrafikken.

Politikere på alle nivå har en stor utfordring. Enten kan de legge til rette for forurensende biltrafikk, eller de kan legge til rette for at folk skal kunne velge rask, effektiv, billig, miljøvennlig og ikke minst køfri transport når de reiser på jobb. Vi får bare håpe at valgkampens fete løfter varer lengre enn til valget.