Vi i Arna har helt siden kommunesammenslåingen i 1972 følt at Arna er blitt periferi i storkommunen Bergen. Arna blir sjelden nevnt når det refereres til bydelene i Bergen og vi føler oss ofte som «den glemte bydel».

I år etter år har vi måttet kjempe for å opprettholde skolene våre, vi mistet lensmannskontoret og flere og flere av de kommunale tilbudene i bydelen ser ut til å forsvinne. Skulle brannstasjonen også forsvinne, vil det for arnafolk føles som om Bergen kommune enda en gang «glemmer» oss og vi vil føle oss sviktet — men husket når det skjæres ned... Det viktigste er selvsagt likevel hensynet til innbyggernes, og industriens, sikkerhet i forhold til brann og behov for ambulanse. Om Arna har relativt få innbyggere i forhold til de store bydelene, er avstandene store. Fra Haukeland i sør til Trengereid i nordøst - det sier seg selv at det vil bli altfor langt å kjøre fra Åsane eller Fana i en krisesituasjon. Et annet poeng er at dersom Arna brannstasjon legges ned vil Arna være den eneste av de «gamle» kommunene uten egen brannstasjon, med den signaleffekt overfor innbyggerne det vil gi. Oppsummering av konsekvenser ved nedlegging:

Svært lang avstand fra brannstasjonene i Åsane og Fana til utrykning i Arna, med de fatale konsekvenser det vil kunne få.

Beredskapen i Arna sterkt svekket.

Svekket beredskap i forhold til ulykker på veiene i retning Vaksdal og Samnanger. E 39 er som kjent ikke verdens sikreste!

Arna som eneste av de «gamle» kommunene uten egen brannstasjon.

Svært svekket tillit til Bergen kommune fra befolkningen i Arna og følelsen av å være «den glemte bydel» blir ytterlige forsterket.

Jeg vil derfor innstendig be bystyret «frede» Arna brannstasjon. Arnafolk krever at brannstasjonen ikke legges ned!

ARVID EIDE