Av Erik Myhr Nilsen

Redaktøren svarer (BT søndag 16. november) med å finne feil, bagatellisere og spøke det bort. — Men noen poenger er der, og de skal vi ta med oss inn i vårt arbeid med å bevisstgjøre våre verdier. Det er slik ledere svarer som ikke er vant til å leve med en pågående offentlighet.

Hva er redaktørens mening om de prinsipielle spørsmål som er reist? En velutviklet etisk refleksjon vil det aldri være vanskelig å dele med leserne.

Det er for øvrig ikke påstått at det er Bergens Tidende og TVHordaland som sender «drittsekk»-tv, slik redaktøren prøver å gjøre det til. Men Bergens Tidende har ved sine avtaler med TVNorge valgt å formidle den tvilsomme tv-underholdningen som TVNorge lever av, og det tjener Bergens Tidende store penger på. Det er vel akkurat denne sammenhengen man kritiserer andre for, enten det nå er handel med land som bryter menneskerettighetene, gjør bruk av barnearbeid eller tillater korrupsjon.

Man hevder ikke at de norske aktørene selv utøver de tvilsomme tingene, men at de gjør avtaler med eller investerer sine penger i selskaper som står for uhumskhetene, og selv derved bidrar til at slikt skjer. Når noen en sjelden gang får stille spørsmål om pressens rolle, er det kanskje bedre for tilliten at redaktøren heller forklarer litt for mye enn å snakke det bort. Leserne er tross alt det nærmeste man kommer redaktørens oppdragsgivere.

Bergens Tidende har tatt svært kraftige ord i bruk om andre bedrifters etikk. Det må da være på sin plass at leserne får vite hvordan redaktøren holder sitt eget hus?